Joop Bouman (67)

Ik vind het een enorme uitdaging om dit mee te maken. Ik ben nog maar pas bij de stichting betrokken als vrijwilliger, sinds een half jaar. Des te mooier om dan nu al mee te gaan op zo'n tocht, waarin je het schip direct erg goed leert kennen.
Op mijn achttiende was ik al schipper en ik ben nu 67, dus ik vaar al bijna vijftig jaar. Mijn vader raakte in het ziekenhuis en ik nam zijn taak aan boord over. De laatste jaren van mijn carrière was ik schipper op een cutterzuiger, daarvoor op een zandzuiger. Wij hebben altijd op de binnenvaart gezeten, met de zeevaart ben ik niet bekend en met de zeilvaart al helemaal niet.