Horns Rev

Horns Rev (Reef) is een grillig gevormd, ondiep rifgebied in de Noordzee in de buurt van de meest westelijke punt van Denemarken, Blavands Huk. Het eerste grote windmolenpark van de wereld is hier te vinden. Het rif staat bekend als een ruig gebied met een gevaarlijke branding. Zelfs met een niet eens zo hele flinke windkracht is het hier lastig navigeren. Heel wat schepen zijn hier vroeger vergaan! Met een grote boog gaat de Kamper Kogge om dit punt heen.