Helgoland

Helgoland is een eiland in de Duitse bocht. Het eiland, bekend om de rode rotskust, ligt zo’n zeventig kilometer ver uit de kust. Het eiland is ontstaan na de laatste ijstijd, zo’n zesduizend jaar geleden. Spreektaal is een Noord-Fries dialect, het Helgolands. In de tijd van de Hanze was het een berucht piratennest. Tegenwoordig is het eiland een trekpleister voor natuur- en vogelliefhebbers, het is een belangijke broed- en pleisterplaats voor zeevogels en trekvogels. Op het eilandje Düne bij Helgoland bivakkeert het hele jaar een zeehondenkolonie.